Let’s Stay Connected!

Let’s Stay Connected!

Македонска социјална мрежа!!!
Твои пријатели, твој избор.

Целосна функционалност и налик на Facebook. На НетМкд креирајте свој профил, додадете ваша фотографија, пријатели, испраќајте пораки, објавувајте статуси, фотографии, видео линкови, линкови од други сајтови и други можности.

Express Yourself on NetMkd!
Let’s Stay Connected!
Simple and easy!

NetMkd on Google Play!

NetMkd on  Google Play!

LogIn