Промени на НетМкд

Од 11.06. 2018 година на сајтот на НетМкд направени се промени, пред се во привелегиите на корисниците.

Секој корисник преку својот профил ќе може да ги симне објавените содржини од својот профил пред да го избрише. Да, тоа значи дека својот профил можете да го избришете кога сакате. Не да го деактивирате, туку тоа значи го бришете трајно без можност да се повратат претходно објавените постови и содржини. Вашите содржини ќе бидат трајно избршишани и од серверот на НетМкд.

Понатаму, доколку не ви се допаѓа корисничкото име (User Name *) кое сте го внеле при регистрација на сајтот, сега преку подесувањата на вашиот профил може да го промените доколку не се користи од друг корисник.  

Останато е исто. На НетМкд нема досадни реклами и покани за споделување и прифаќање на страници и кое какви групи кои ви се појавуваат на вашиот ѕид. Тоа што е ќе прифатите да го следите тоа и ќе ви се прикажува без при тоа да ви се наметнува. Тоа е слободата и навистина не се плаќа.

Денот е поубав кога сме заедно на НетМкд ❤

About the author: Support Team Net Mkd

All in one on NetMkD 🙂
Nobody’s perfect, but we are all perfect in our imperfection.
MY ROAD! MY DREAMS! MY LIFE!

Reactions & comments

Express Yourself on NetMkd! Let’s Stay Connected!

No comments yet