Video Upload

Да,  од сега ќе можете да прикачувате кратки видеа директно на НетМкд.  Настани и моменти кои сакате да ги  споделите со вашите пријатели.

Како да  прикачите видео? Постапката е иста и од мобилен телефон и од компјутер.

1. Кликнете на копчето за видео  постирање

2. Одберете Upload Video кое ќе ве однесе до фолдерот каде ви е зачувано видеото

3. Селектирајте го и почекајте да заврши прикачувањето, а во меѓувреме внесете  наслов на видеото (како што е прикажано на сликата), во полето за статус можете да напиште било што сакате, moods…

4. Кога ќе ви се прикаже дека „Вашето видео беше успешно прикачено“ , ќе стане видливо копчето Post  кликнете на него за објавување….

5. Тоа е се. Почекајте, во зависност од големинатана фајлот – дозволена големина е 64 МБ,  2-5 минути додека видеото се конвертира, потоа истото ќе биде објавено. Истовремено ќе добиете и  известување на вашиот e-mail дека  видеото  можете да го погледнете на посочениот линк

About the author: Support Team Net Mkd

All in one on NetMkD 🙂
Nobody’s perfect, but we are all perfect in our imperfection.
MY ROAD! MY DREAMS! MY LIFE!

Reactions & comments

Express Yourself on NetMkd! Let’s Stay Connected!

No comments yet